EXCAVACIONS DE BASSES I PISCINES

EXCAVACIONS DE BASSES

Les excavacions de bases són una fase crucial en el procés de construcció d’edificis i altres estructures. Aquesta etapa implica l’ús de maquinària especialitzada i tècniques específiques per a la creació de forats profunds on es col·locaran els fonaments de l’edifici.

EXCAVACIONS PER PISCINA

Les excavacions de piscines són una fase essencial en la construcció d’aquestes instal·lacions refrescants i recreatives. Aquest procés implica la remoció de terra per crear el forat on s’ubicarà la piscina.