ENDERROCS I TREBALLS DE MARTELL

ENDERROCS

Els enderrocs són una part essencial del cicle de vida dels edificis i les estructures. Consisteixen en la demolició controlada o la desmantellació d’edificis existents per a diverses finalitats, com ara la renovació urbana, la construcció de nous projectes o la eliminació d’estructures insegures.

TREBALLS DE MARTELL

Els treballs de martell són una tasca essencial en molts àmbits de la construcció i la reparació. Utilitzant un martell, es realitzen diverses tasques com clavar claus, fixar elements, trencar superfícies o ajustar materials.