CONSTRUCCIÓ DE PARETS, RAMPES I FONAMENTS

CONSTRUCCIÓ DE PARETS

El procés fonamental en la construcció de qualsevol estructura, ja sigui una vivenda, un edifici comercial o una infraestructura pública, és la construcció de parets. Les parets no només serveixen com a elements divisoris, sinó que també proporcionen suport estructural i contribueixen a la seguretat i estabilitat de l’edifici en conjunt.

CONSTRUCCIÓ DE RAMPES

La construcció de rampes és un procés essencial en l’edificació d’espais accessibles i inclusius. Les rampes permeten l’accés fàcil i segur a persones amb mobilitat reduïda, persones amb carros o altres dispositius d’assistència.

FONAMENTS

Els fonaments són la base essencial de qualsevol estructura, proporcionant estabilitat i suport. Durant la construcció, es realitza una excavació profunda on s’instal·len els fonaments, que poden ser de formigó, pedra o altres materials resistents.

INSTAL.LACIÓ DE TUBERIES

La instal·lació de tuberies és un aspecte essencial en la construcció i el funcionament de qualsevol edifici o estructura. Aquest procés implica la col·locació de tubs per transportar fluids com aigua, gas o aire des d’una font a un punt de consum o eliminació.